Så tappert du kämpat, Du borde ha vunnit

Men döden var starkast nu friden du funnit

Du visat dig glad inför vänner och kära
Vi glömmer dig aldrig, du stod oss så nära